• به پایگاه اطلاع رسانی عزیز اکبریان خوش آمدید

تسریع در احداث بیمارستان های شهرستان های کرج و فردیس

کد خبر: 930912 زمان انتشار: 1393/9/19 11:52:08
تسریع در احداث بیمارستان های شهرستان های کرج و فردیس
تسریع در احداث بیمارستان های شهرستان های کرج و فردیس
خلاصه تذکر :
تسریع در احداث بیمارستان های شهرستان های کرج و فردیس
با وجود اینکه شهرستان 400 هزار نفری فردیس فاقد حتی یک بیمارستان بوده و شهرستان کرج نیز با کمبود شدید بیمارستان مواجه است و در دولت دهم احداث دو بیمارستان در شهرستان های فوق تصویب گردید و در بودجه سال 1393 نیز ردیف اعتباری برای آن گذاشته شده است ولی متاسفانه از طرف آن وزارتخانه اقدام عاجلی برای شروع عملیات ساختمانی آن اقدامی نشده است و لذا مستدعی است دستور ویژه ای صادر فرمایید.

عزیز اکبریان
محمد جواد کولیوند
منبع: روابط عمومی دفتر ارتباط مردمی
آدرس منبع: http://www.akbariyan.com

روایت تصویری

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7